Grøn CO2 neutral varme på Samsø

Forbrugerne i Tranebjerg og i Nordby-Mårup får hele året, time for time, minut for minut
leveret grøn og CO2 neutral varme til deres boliger og virksomheder, uden at skulle røre en finger.

Varmen kommer fra afbrænding af CO2-neutralt brændsel fra lokalt produceret træflis eller halm.
Varmeværket i Nordby Mårup har desuden et stort solvarmeanlæg.

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre,
end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel.
Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder.

Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften.
Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet.

Fjernvarme er del del af Samsø som Vedvarende Energi Ø -
du kan finde meget mere på Samsø Energiakademis hjemmeside; energiakademiet.dk