Grøn CO2-neutral varme på Samsø

Forbrugerne i Tranebjerg og i Nordby-Mårup får hele året, time for time, minut for minut leveret grøn og CO2-neutral varme til deres boliger og virksomheder.

Varmen kommer fra afbrænding af CO2-neutralt brændsel fra lokalt produceret træflis eller halm. Varmeværket i Nordby-Mårup har desuden et stort solvarmeanlæg.

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet. Fjernvarme er en del af projektet omkring Samsø som Vedvarende Energi Ø.

På denne hjemmeside kan du under de forskellige faner øverst læse mere om Grøn Varm Samsø,  herunder blandt andet om økonomi og priser og om hvordan du tilmelder dig. 
 

Aktuel driftsinformation

 

Nyheder

Vi kan med glæde informere om, at vi nu har skiftet alle varmemålere i Tranebjerg og Maarup-Nordby. De nye målere kan fjernaflæses via modtagere placeret i de 2 byer. Denne opgradering betyder ud over andre driftsmæssige fordele, at I som forbrugere vil kunne tilgå jeres målerdata på sigt. Vi informerer jer, lige så snart vi har en driftsklar løsning.