Grøn CO2 neutral varme på Samsø

Forbrugerne i Tranebjerg og i Nordby-Mårup får hele året, time for time, minut for minut
leveret grøn og CO2 neutral varme til deres boliger og virksomheder, uden at skulle røre en finger.

Varmen kommer fra afbrænding af CO2-neutralt brændsel fra lokalt produceret træflis eller halm.
Varmeværket i Nordby Mårup har desuden et stort solvarmeanlæg.

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre,
end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel.
Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder.

Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften.
Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet.

Fjernvarme er del del af Samsø som Vedvarende Energi Ø -
du kan finde meget mere på Samsø Energiakademis hjemmeside; energiakademiet.dk 

Grøn Varme Samsø A/S

 Ejerskab og formål

Det kommunale selskab Samsø Vedvarende Energi Aps. ejer 100% af Grøn Varme Samsø A/S.

Grøn Varme Samsø A/S tegnes af bestyrelsen på 3 personer udpeget af Kommunalbestyrelsen på Samsø.

 

Bestyrelsen er:

  • Direktør Carsten Bruun
  • Formand Michael Kristensen
  • Marcel Meijer

 

Grøn Varme Samsø A/S har til formål, at levere forbrugerne en høj forsyningssikkerhed med bæredygtig varme, til den billigst mulige pris.

Selskabet ejer to varmeværker i henholdsvis Tranebjerg og Nordby-Mårup med tilhørende forsyningsnet.

Der er indgået en aftale med Vandforsyningernes Fælleskontor på Samsø, om administration og kundebetjening.

Driftstekniske forhold på varmeværkerne og forsyningsnettet varetages af Grøn Varme Samsø A/S.

Strategiske mål

  • Understøtte Samsø Kommunes vision om en CO2 neutral ø
  • Tilpasning af værkerne og forsyningsnettet til fremtidens bæredygtige og omkostningseffektive varmeforsyning

 

Særlige indsatsområder

  • Fokus på selskabets driftsøkonomi og priserne for forbrugerne.
  • Tiltrække flere forbrugere til billig, nem og grøn varme.
  • Sikre at målerne hos forbrugerne leverer de data der skal anvendes til afregning og indsigt forbrugernes eget forbrug.

 

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Målerleje (pr år)

Ens for alle kunder

625,00 kr.

781,25 kr.

Forbrugsareal* (pr. år)

 

 

 

 

0-130 m2

21,25 kr. / m2

26,56 kr. / m2

 

131-250 m2

18,75 kr. / m2

23,44 kr. / m2

 

251-1.000 m2

15,00 kr. / m2

18,75 kr. / m2

 

Mere end 1.001 m2

6,25 kr. / m2

7,81 kr. / m2

Variabelt forbrug

 

 

 

Varme pr. MWh

 

665.00 kr.

831,25 kr.

* Samlet boligareal / samlet erhvervsareal ifølge BBR-meddelelse (registreret i BBR august 2012).

 

Tilslutningsbidrag

Lokalvarmeforsyning

Ekskl. moms

Inkl. moms

Tilslutningsbidrag

10.600,00 kr.

13.250,00 kr.

Stikledningsbidrag:
Grundbeløb

10.600,00 kr.

13.250,00 kr.

Pr. løbende meter

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

 

Flytte Skemaer

Hvis du skal flytte enten ved lejeskifte eller ejerskifte bedes du udfylde oplysningsskema.

Dette sendes til Vandforsyningernes Fælleskontor, Museumsvej 1 8305 Samsø

Evt. Vedhæftet i en mail til info@samsovand.dk

Alle felter på skemaet bedes udfyldt.
Oplysningsskema ved ejer og lejerskifte

 

Hvis du har spørgsmål til afregning af din varme

Vandforsyningernes Fælleskontor

Museumsvej 1

8305 Samsø

 

Telefon: 8659 1855

E-mail: info@samsovand.dk

 

 

Hvis du vil melde en fejl på ledningsnettet eller en af varmeværkerne

Driftsproblemer: 8659 1855

 

Fejl på varmen i dit hjem

Hvis du oplever fejl på varmeforsyningen i dit hjem- fx en kold radiator skal du selv kontakte en håndværker.

Grøn Varme Samsø A/S er kun ansvarlig for at levere varmen til dit hjem, ikke om dit varmesystem i boligen fungerer.

 

 

Hvis du vil i kontakt med Grøn Varme Samsø A/S

Fx hvis du vil tilsluttes, eller afmeldes eller har forslag til bestyrelsen.

Grøn Varme Samsø

Søtofte 10

8305 Samsø

E-mail: gronvarme@samsoe.dk

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.