Grøn CO2-neutral varme på Samsø

Forbrugerne i Tranebjerg og i Nordby-Mårup får hele året, time for time, minut for minut leveret grøn og CO2-neutral varme til deres boliger og virksomheder.

Varmen kommer fra afbrænding af CO2-neutralt brændsel fra lokalt produceret træflis eller halm. Varmeværket i Nordby-Mårup har desuden et stort solvarmeanlæg.

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet. Fjernvarme er en del af projektet omkring Samsø som Vedvarende Energi Ø.

På denne hjemmeside kan du under de forskellige faner øverst læse mere om Grøn Varm Samsø,  herunder blandt andet om økonomi og priser og om hvordan du tilmelder dig. Du kan også læse referater fra vores generalforsamlinger.
 

Aktuel driftsinformation

Der er ingen driftsforstyrrelser.
 

Vigtig information

Vi har konstateret, at der er fejl i 1. acconto betaling for 2021.

Der er ikke blevet opkrævet for forbruget i 1. kvartal. Jeres acconto årsforbrug vil blive afregnet de sidste 3. kvartaler i 2021. 

Vi beklager denne systemfejl og det bøvl, det giver dig som forbruger. 

Med venlig hilsen
Vandforsyningens Fælleskontor
Museumsvej 1
8305 Samsø
86 59 18 55
info@samsovand.dk