Grøn CO2-neutral varme på Samsø

Forbrugerne i Tranebjerg og i Nordby-Mårup får hele året, time for time, minut for minut leveret grøn og CO2-neutral varme til deres boliger og virksomheder.

Varmen kommer fra afbrænding af CO2-neutralt brændsel fra lokalt produceret træflis eller halm. Varmeværket i Nordby-Mårup har desuden et stort solvarmeanlæg.

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet. Fjernvarme er en del af projektet omkring Samsø som Vedvarende Energi Ø.

På denne hjemmeside kan du under de forskellige faner øverst læse mere om Grøn Varm Samsø,  herunder blandt andet om økonomi og priser og om hvordan du tilmelder dig. Du kan også læse referater fra vores generalforsamlinger.
 

Aktuel driftsinformation

Der er ingen driftsforstyrrelser.
 

Nyheder

Info til forbrugere i Grøn Varme Samsø A/S i forbindelse med opdatering af Forbrugsarealer contra BBR oplysninger

Kære forbruger i Grøn Varme Samsø A/S

Vi er ved at opdatere alle forbrugeroplysninger i vores kartotek. Vi starter med forbrugsarealerne – se hvordan de beregnes her: https://gronvarme.samsoe.dk/priser-2

Vi informerer også om dette på Vandforsyningernes Fælleskontors hjemmeside: https://www.samsovand.dk/

Alle forbrugere, hvor arealet afviger mere end 100 m2 i forhold til BBR registret vil blive kontaktet direkte, via telefon, mail eller brev

Vi opfordrer jer til at kontrollere jeres BBR oplysninger – det er primært disse oplysninger vi beder jer være opmærksomme på: boligareal, varmeinstallation, opvarmningskilde, olietank – husk ved tilslutning til fjernvarme, at give skorstensfejeren besked, hvis du fjerner skorstenen fra nedtaget fyr. Skorstensfejeren kan kontaktes på tlf.: 41685099 eller på e-mail: samsofej@gmail.com

Du retter nemt og hurtigt dine BBR oplysninger her: www.retbbr.dk

Vi retter oplysningerne i perioden 28. – 31. marts 2022.

Vi vil også gerne have dit telefonnr. og mailadresse, som du gerne må sende til info@samsovand.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vandforsyningerne Fælleskontor på info@samsovand.dk

 

Med venlig hilsen

Grøn Varme Samsø A/S

Vandforsyningernes Fælleskontor